Rörliga bilder + musik = K Ä R L E K

Att filma och klippa ihop en video och sedan se visionen man hade i huvudet komma till liv är magsikt! När jag lyckats få fram den rätta känslan i en film och allt sitter, ja då är jag en lycklig videograf!

Filmer jag har bl.a gjort: Eventfilmer, "behind the scenes", modefilmer, bröllopsfilmer, stop motion, företagsfilmer, show reels, reklamfilm, filmfusion.

Moving pictures + music = LOVE

To shoot and editing a video and then see the vision that you had i your mind come alive is truly magic. When I find the right feeling and everything is just right, then I'm a happy videographer!

Videos I have made: Event videos, "Behind the scenes", fashion films, wedding videos, stop motion, company presentations, show reels, commercials and film fusions.

More videos here: Vimeo & Youtube