Har man lärt sig att gå dagen innan man är hos fotografen så vill man ju självklart visa upp sina nyvunna färdigheter :-)

If you have learn how to walk the day before the photo session you sure want to show of your skills :-)

[© MayaLee Photography]

1 Comment