Ibland är livet så orättvist, tragiskt och sorgligt. Men så kommer det en ängel i form av en människa som säger ett par kloka ord eller ger en kram eller bara finns där vid din sida…

Sometimes life is so unfair, tragic and sad. But then an angel in the shape of a human appears and say some wise words or give you a hug or just stand by your side…


[© MayaLee Photography]